Projektismertető

A turizmus mára egy fontos gazdasági ágazattá nőtte ki magát. A projektnek elsősorban az a célja, hogy megvizsgálja, melyek azok az erőforrások, amelyekre turizmust lehet felépíteni egy alföldi térségben. A megvalósításához segítségül hívtuk a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 finanszírozási forrásait. A finanszírozási program több lehetőséget is kínált, ezért az eredeti elképzeléseket más tevékenységekkel is kibővítettük. Így jutottunk arra az elhatározásra, hogy ötvözzük az alföldi táj turisztikai vonzerejét a hegyvidéki táj szépségeivel. Nem volt nehéz felismerni, hogy melyek azok a turizmusfajták, amelyek alapot nyújthatnak a mezőgazdasági szektor (mint e régió fő megélhetési forrása) fellendítéséhez, és amelyeket a projekt támogatni kíván. Ez pedig a falusi, agrár-, öko-, termál- és hegyvidéki turizmus.

Így valósult meg három partner - a Debreceni Természetbarát Turisztikai Egyesület (Hajdú Bihar megye), az Asociaţia InfoTour Carei (Dél-Nyugat Szatmár megye) és a Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (Bihar megye) - összefogásából „Az Észak-Kelet Alföld és az Erdélyi Szigethegység természetbarát turisztikai lehetőségeinek (falusi turizmus, ökoturizmus) fejlesztése és promóciója” című projekt.

A projekt három olyan dologra fekteti a hangsúlyt, amely elengedhetetlen a turizmus fellendítéséhez egy térségben:

  • az egyik a projekt által lefedett térség turisztikai potenciáljának és hasznosítási lehetőségeinek felmérése céljából elemző tanulmányok készítése (természetföldrajzi tanulmány, marketing terv, megvalósíthatósági tanulmány és minőségbiztosítási kézikönyv),
  • a másik a felmért turisztikai potenciál eladható termékekké ötvözése (Szakmai konzultációk során 10 tematikus útvonalat határoztunk meg, amelybe igyekeztünk bevonni minden olyan turisztikai attrakciót, ami kötődik a falusi és ökoturizmushoz, valamint adatbázisokat állítottunk össze a térségben fellelhető szálláshelyekről, éttermekről és programokról.),
  • a befejező szakaszban a promóciós termékek turistákhoz való eljuttatása volt. (Készítettünk 2 db nagyfilmet, amelyek bemutatják a térség természeti értékeit, illetve a falusi és ökoturizmus alapjait, 10 db rövidfilmet a tematikus útvonalak helyszíneiről, egy honlapot, amelyen megtalálható minden, a projekttel kapcsolatos információ:látnivalók leírása, adatbázisok, filmek, tanulmányok, elérhetőségek és 3000 db multimédiás DVD-t a honlaphoz hasonló tartalommal. Ezen kívül tájékoztató táblákat helyeztünk ki minden attrakciónál a turisták számára.)
Projekt száma:HURO/0801/160
A támogatás összege:ERFA : 141.071,35 Euro + Állami támogatás: 24.894,94 Euro
Kedvezményezettek:
  • Debreceni Természetbarát Turisztikai Egyesület
  • Asociaţia InfoTour Carei
  • Centrul pentru Arii şi Dezvoltare Durabilă Bihor

Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.